SaLoDi

Henkilöitä SAMKin ja Winnovan yhteisellä ständillä Navigate messuilla.

Monipuolista verkostoitumista ja konkreettisia mahdollisuuksia Navigate-messuilla

Merilogistiikan tutkimuskeskus oli edustettuna Turusta paikkansa löytäneillä, perinteisillä meriklusterin toimijoita yhteen kokoavilla Navigate-messuilla kesäkuun alussa. Kahden päivän ajan alan toimijat jakoivat ajatuksia liittyen mm. tulevaisuuden digitaalisiin mahdollisuuksiin toimintojen tehostamiseksi. Konkreettisen tutkimustyön ja sen tulosten helmet kiinnostivat kansainvälisestikin alan pitkän linjan ammattilaisia.

Monipuolista verkostoitumista ja konkreettisia mahdollisuuksia Navigate-messuilla Read More »

Kuljetusrekkoja valtatiellä.

Ympäristövaikutusten arviointi kasvavassa roolissa kuljetuslogistiikkaketjuissa

Ympäristövaikutusten arvioinnilla on toimialasta riippumatta kasvava rooli. Parannuksia ja uudistuksia pyritään saavuttamaan nopealla tahdilla. Satakunnan ammattikorkeakoulun SaLoDi-hankkeeseen liittyvässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten ympäristövaikutukset näkyvät logistiikka-alan toimintaympäristössä.

Ympäristövaikutusten arviointi kasvavassa roolissa kuljetuslogistiikkaketjuissa Read More »

Konttirekat satamassa. Etualalla kaksi työntekijää.

Tutkitaan: Yhteinen digitaalinen järjestelmä satakuntalaisten logistiikkaketjujen voimavaraksi

Yhteiskunnassamme lähes kaikki toiminta tarvitsee logistiikkaa. Logistiikka jää kuitenkin usein huomaamatta, varsinkin silloin, kun se toimii moitteettomasti. Logistiikka toimii päivittäin vuorokauden ympäri, se on tarkasti suunniteltua, noudattaa minuuttiaikataulua sekä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti huoltovarmuuteen. Digitalisaatio on tuonut myös logistiikan alalle mahdollisuuksia tehdä työtä helpommin, tehokkaammin ja mielekkäämmin.

Tutkitaan: Yhteinen digitaalinen järjestelmä satakuntalaisten logistiikkaketjujen voimavaraksi Read More »

Kati Levola, Iira Ostamo ja Susan Råberg-Vikkula istumassa palaverissa pyöreän pöydän ääressä.

Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla

Satakunta tarvitsee toimivia logistiikkaketjuja yritystoiminnassa ja kuluttajaliikenteessä, jotta käyttöä saadaan tehostettua ja negatiivisia ympäristövaikutuksia pienennettyä. Satakunnassa on runsaasti teollisuutta ja kaksi merkittävää satamaa Raumalla ja Porissa, mikä lisää toimivan ja monimuotoisen logistiikan tarvetta. Hajanainen asutus ja pienet taajamat tuovat haasteita henkilöliikenteelle. Satakunnan ammattikorkeakoulu on tarttunut haasteeseen tutkia ja parantaa näitä logistisia toimintoja, ja Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa työskennellään aiheen parissa kolmessa ajankohtaisessa hankkeessa.

Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla Read More »