Reetta Vähä-Aho

Kolme henkilöä MerSol-hankkeen palaverissa, pöydällä tietokone ja ruudulla osallistujia etäyhteydellä.

Tutkitaan: Online-opinnoilla konemestariksi

Simulaattorit muodostavat yhä suuremman osan merenkulun opiskelijan koulupäivästä. Teoriaopintoja sovelletaan käytäntöön simulaattoreissa, joissa voidaan suorittaa niin kansi- kuin konepuolellakin 30 päivää ohjattua harjoittelua. Merilogistiikan tutkimuskeskus tekee eurooppalaista yhteistyötä konemestarin koulutuksessa, joka toteutetaan täysin online-ympäristössä.

Kati Levola, Iira Ostamo ja Susan Råberg-Vikkula istumassa palaverissa pyöreän pöydän ääressä.

Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla

Satakunta tarvitsee toimivia logistiikkaketjuja yritystoiminnassa ja kuluttajaliikenteessä, jotta käyttöä saadaan tehostettua ja negatiivisia ympäristövaikutuksia pienennettyä. Satakunnassa on runsaasti teollisuutta ja kaksi merkittävää satamaa Raumalla ja Porissa, mikä lisää toimivan ja monimuotoisen logistiikan tarvetta. Hajanainen asutus ja pienet taajamat tuovat haasteita henkilöliikenteelle. Satakunnan ammattikorkeakoulu on tarttunut haasteeseen tutkia ja parantaa näitä logistisia toimintoja, ja Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa työskennellään aiheen parissa kolmessa ajankohtaisessa hankkeessa.

Rauman satama.

Jo vuosi ansiokasta kehittämistyötä Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa

Merilogistiikan tutkimuskeskus aloitti toimintansa alkuvuodesta 2021 vastatakseen merenkulku- ja logistiikka-alan kehittämistarpeisiin sekä osaltaan tukeakseen Satakunnan alueen kasvustrategiaa. Tutkimus- ja kehittämistyötä on takana nyt kokonaisen vuoden verran. Keskus on vakiinnuttanut asemansa ja lujittanut alan kehitysnäkymiä.

Representatives of companies from the Central Baltic Region in a group photo representatives of Namport organization outdoors in Walvis Bay. Two persons holding a textile flag of the core themes of the SME Aisle project.

Tutkitaan: Vientiä eteläiseen Afrikkaan

Meriklusterin tuotteilla ja palveluilla on kasvava kysyntä eteläisen Afrikan markkinoilla. Tulevaisuudessa eteläinen Afrikka tuleekin olemaan yhä kasvavien investointien kohde. Markkinat muodostuvat jopa 300 miljoonan kuluttajan alueesta. Toisaalta Atlantin eteläisellä rannikolla sijaitseva Namibia on meri- ja maanteitse katsottuna luokiteltu portiksi eteläiseen Afrikkaan.

Kirjoitusta eri värisillä tarralapuilla, kiinnitetty limittäin seinälle.

Tule ideoimaan sujuvampaa julkista liikennettä SataMaa-hankkeen työpajaan!

SataMaa-hanke selvittää Satakunnan julkisen liikenteen tilaa ja tulevaisuuden näkymiä erityisesti kaukoliikenteen näkökulmasta. Yksi hankkeen tehtävistä on etsiä digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottaisivat julkisen liikenteen käyttämistä niin kuluttajille kuin palveluntarjoajille. Huhtikuussa hankkeen tiimoilta järjestetään työpajoja, joissa kerätään tietoa siitä, millaisia alustoja, mahdollisuuksia ja ominaisuuksia käyttäjät, palveluntarjoajat ja alueen toimijat toivovat julkisen liikenteen digitaalisilta palveluilta.

Bingopalloja pöydällä.

Vihreää kasvua Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa

Merilogistiikan tutkimuskeskus tekee tutkimusta ja tuotekehitystä. Keskeisiä teemoja ovat tehokkuus, turvallisuus sekä sininen ja vihreä kasvu. Tuotekehitys perustuu kentältä nouseviin todellisiin tarpeisiin. Tuotekehityksessä tärkeää huomioida ihmisten vihreys ja ympäristötietoisuus.

Kolme henkilöä pöydän ääressä työskentelemässä.

Edistysaskeleita: Tarvelähtöistä osaamista teollisuuteen Kohti osaavaa Satakuntaa ja KT Tekno -hankkeista

Pandemia on osoittanut, kuinka poikkeuksellisena aikana osaavien työntekijöiden tarve korostuu niin työntekijä- kuin materiaalipulankin takia. Ympäristöystävällisyyteen pyrittäessä yrityksissä tarvitaan tietoa ja taitoa muun muassa kestävästä kehityksestä, hiilijalanjäljestä ja elinkaariajattelusta. Satakunnan Ammattikorkeakoulun hallinnoimat Kohti osaavaa Satakuntaa ja KT Tekno -hankkeet lisäävät Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittistä osaamista konepaja- ja tuotantoteollisuudessa vastaamalla yritysten tarpeisiin nopeasti maksuttomilla koulutuksilla.

Käsipareja pöydän ääressä, pöydällä palapelin paloja.

Tutkitaan: Työkaluja logistiikka-alan henkilöstön hyvinvointiin

Satakunta on vientivetoinen maakunta, jonka menestys ja huoltovarmuus perustuu tavarankuljetusketjujen toimivuuteen ja osaavaan työvoimaan. Globaali toimintakenttä luo liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia, muutoskykyä ja tuottavuutta.