SataMieLo

ihmisiä istumassa tuoleilla. Edessä tutkimusfoorumin esitys.

Tutkitaan: Merilogistiikan tutkimusfoorumi 

Merilogistiikan tutkimusfoorumi on Merilogistiikan tutkimuskeskuksen järjestämä osatapahtuma, joka tarjoaa katsauksen tutkimuskeskuksen toimintaan, sen saavuttamiin tuloksiin sekä tuleviin tutkimuksiin ja niistä odotettuihin tuloksiin.

Paneelikeskustelun osallistujat lavalla Digi ja Mieli -tapahtumassa.

Digitalisaatio ja mielen hyvinvointi – logistiikan valttikortit

Logistiikka-alan kehitys on nopeaa ja muutokset vaikuttavat työskentelyyn laajasti. Erityisesti digitalisaatio ja mielen hyvinvointi ovat nousseet otsikoihin viime aikoina. Lokakuussa järjestetty ’Digi ja Mieli – Satakunnan logistiikan valttikortit’ -tilaisuus törmäytti onnistuneesti nämä kaksi aihetta.

Logistiikan valttikortit -tapahtuma Porissa

Digitalisaatio ja mielen hyvinvointi ovat olleet otsikoissa viime aikoina – ne ovat avainasemassa myös logistiikka-alan kehityksessä. Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa tehdään tutkimusta aiheiden ympärillä. Tervetuloa kuulemaan lisää Digi & Mieli -tilaisuuteen SAMKin Porin kampukselle 11.10.2022!

Henkilöitä SAMKin ja Winnovan yhteisellä ständillä Navigate messuilla.

Monipuolista verkostoitumista ja konkreettisia mahdollisuuksia Navigate-messuilla

Merilogistiikan tutkimuskeskus oli edustettuna Turusta paikkansa löytäneillä, perinteisillä meriklusterin toimijoita yhteen kokoavilla Navigate-messuilla kesäkuun alussa. Kahden päivän ajan alan toimijat jakoivat ajatuksia liittyen mm. tulevaisuuden digitaalisiin mahdollisuuksiin toimintojen tehostamiseksi. Konkreettisen tutkimustyön ja sen tulosten helmet kiinnostivat kansainvälisestikin alan pitkän linjan ammattilaisia.

Kati Levola, Iira Ostamo ja Susan Råberg-Vikkula istumassa palaverissa pyöreän pöydän ääressä.

Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla

Satakunta tarvitsee toimivia logistiikkaketjuja yritystoiminnassa ja kuluttajaliikenteessä, jotta käyttöä saadaan tehostettua ja negatiivisia ympäristövaikutuksia pienennettyä. Satakunnassa on runsaasti teollisuutta ja kaksi merkittävää satamaa Raumalla ja Porissa, mikä lisää toimivan ja monimuotoisen logistiikan tarvetta. Hajanainen asutus ja pienet taajamat tuovat haasteita henkilöliikenteelle. Satakunnan ammattikorkeakoulu on tarttunut haasteeseen tutkia ja parantaa näitä logistisia toimintoja, ja Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa työskennellään aiheen parissa kolmessa ajankohtaisessa hankkeessa.

Käsipareja pöydän ääressä, pöydällä palapelin paloja.

Tutkitaan: Työkaluja logistiikka-alan henkilöstön hyvinvointiin

Satakunta on vientivetoinen maakunta, jonka menestys ja huoltovarmuus perustuu tavarankuljetusketjujen toimivuuteen ja osaavaan työvoimaan. Globaali toimintakenttä luo liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia, muutoskykyä ja tuottavuutta.